Ki fogadhat örökbe?

Azok, akik szeretnének gyermeket örökbe fogadni, az alábbi feltételeknek kell megfelelniük mielőtt jelentkeznek a nyílt örökbefogadásokat előkészítő civil szervezeteknél:

 • teljesen cselekvőképes,
 • nagykorú,
 • a gyámhivatal határozata értelmében alkalmas gyermek örökbefogadására,
 • a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb.

Az örökbefogadáshoz az alábbi lépéseket szükséges megtenni. Erre vonatkozó kérelmet kell benyújtani a lakhely szerint illetékes TEGYESZ-hez (TErületi GYErmekvédelmi Szolgálat). A TEGYESZ-ek címének listája az interneten vagy az illetékes önkormányzatoknál megtalálható. A szakszolgálat ezután tájékoztatót küld az alkalmasítás menetéről.

Az alkalmasítási eljárás folyamán az örökbe fogadni szándékozók pszichológiai alkalmasságát is megvizsgálják. Szakember vizsgálja az örökbefogadók motivációját, a neveléssel kapcsolatos elképzeléseit, az életkorát (a várakozási idő szempontjából) és személyiségét. Azt is megnézik, hogy a gyermek harmonikus nevelését, fejlődését előreláthatólag tudják-e biztosítani az örökbefogadók, nem szenvednek-e a gyermek ellátását akadályozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, alkohol vagy kábítószer-függőségben, pszichotikus betegségben.

Tanácsadás

Az örökbe fogadni szándékozó személyeknek tanácsadásokon kell részt venniük. A tanácsadást pszichológus tartja. Ezeken az alkalmakon megismerik azokat a nehézségeket, amelyekkel a személyisége, motivációi, családstruktúrája alapján az örökbefogadás során szembesülhet. Megbeszélik, hogy családjában és tágabb környezetében milyen konfliktusokat okozhat a gyermek odakerülése, ezeket hogyan kezelje. Arról is kap információt, hogy az örökbefogadást követő problémáival, gondjaival, kérdéseivel hova fordulhat.

A tanácsadást végző meg kell, hogy ismerje az örökbe fogadni szándékozó motivációját, jelenlegi és kialakuló családstruktúráját.

Ezután megállapítja, hogy megalapozott-e a döntés, alkalmas-e az örökbefogadásra. A szakszolgálat a véleményét megküldi a gyámhivatalnak.

Tanfolyam

Az örökbe fogadni szándékozóknak részt kell venniük egy 21 órás tanfolyamon. Ilyen tanfolyamot mi nem szervezünk. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék

 • az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterét,
 • az örökbefogadott gyermek speciális helyzetét,
 • az örökbefogadással kapcsolatos lehetséges konfliktusokat – és azok kezelésének módját,
 • a családi kapcsolatok fajtáit, kötődések jellemzőit és azok jelentőségét,
 • a veszteségeket a gyermek életében.

A tanfolyam egy minősítő, összegző beszélgetéssel zárul. A szakszolgálat a vizsgálat eredményét és a javaslatát a kérelemmel együtt megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A TEGYESZ javaslatának tartalmaznia kell, hogy

 • milyen életkorú,
 • milyen nemű,
 • hány testvér,
 • esetleg egészségi problémával küzdő, sérült vagy fogyatékos gyermek örökbe fogadására alkalmas a jelentkező.
Gyámhivatali döntés

Gyámhivatal az alábbiak alapján dönt arról, hogy az örökbefogadásra jelentkező mennyi, milyen életkorú, milyen nemű gyermek örökbefogadására alkalmas:

 • háziorvosi igazolás,
 • megküldött szakvélemény és javaslat,
 • az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam tanúsítványa,
 • környezettanulmány,
 • az örökbe fogadni szándékozó személy meghallgatása,
 • esetleg egyéb dokumentumok.

Továbbá azt is megállapítja, hogy alkalmas-e testvérek vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására.

A gyámhivatali határozat érvényessége

A határozat a jogerőre emelkedésétől számított 3 évig érvényes. (Ha az örökbefogadási eljárás megkezdődött, az érvényesség az eljárás végéig meghosszabbodik.) Lejárta előtt beadott kérelemre az alkalmasság 1 évvel meghosszabbítható. Alkalmatlanság esetén 1 évig nem kérhető új eljárás.

A szakszolgálat saját megyei nyilvántartásába veszi az alkalmas kérelmezőt. Hozzájárulása esetén a szakszolgálat megküldi adatait az országos nyilvántartásnak is. Országos nyilvántartás 2006.01.01-től van.

A civil szervezetek szerepe

Nyílt örökbefogadást csak az illetékes minisztérium által kiadott működési engedéllyel rendelkező civil szervezet készíthet elő. Civil szervezet csak Magyarországon élő, magyar állampolgárságú személy örökbefogadását segítheti.

Elsősorban házasságban élők örökbefogadását engedélyezik, mivel az örökbefogadás egy családpótló intézmény. Egyedülálló örökbefogadó esetén utólagosan csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe a gyermeket. Házastársi örökbefogadásra a belföldi örökbefogadás szabályait kell alkalmazni.

%d blogger ezt szereti: