Egyesületünk a magyar törvényi szabályozás keretében nyílt örökbefogadásokat készíthet elő. Ennek lényege, hogy az örökbe adó (vér szerinti) szülő(k) megismerkedik/megismerkednek az örökbefogadó házaspárral, és szülői felügyeleti jogáról (jogukról) a javukra mondanak le.

Egyesületünk kizárólag Magyarországon élő magyar állampolgárságú házaspároknak készít elő nyílt örökbefogadást. Ha rendelkeznek örökbefogadó szülői alkalmasságról szóló határozattal, a jelentkezési lap és együttműködési megállapodás kitöltésével és elküldésével jelentkezhetnek hozzánk. A kitöltött jelentkezési lap postai visszaküldésével hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

A jelentkezés menete:

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK (VAGY MÁSOLATOK) POSTAI ELKÜLDÉSÉVEL LEHET AZ ALÁBBI CÍMRE:

EGYÜTT AZ ÉLETÉRT EGYESÜLET 2890 TATA, ARANY JÁNOS UTCA 20.

(A postacím megváltozott, kérünk benneteket, hogy erre figyeljetek!)

  • Mielőtt belevágna a jelentkezés folyamatába, kérjük olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat. Az örökbe adni szándékozóknak szóló Adatvédelmi tájékoztatót IDE KATTINTVA olvashatja el.
  • Töltse le a jelentkezési lapot, majd kitöltve küldje vissza az ott megadott címre. A JELENTKEZÉSI LAP ITT ÉRHETŐ EL
  • Töltse le az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST is, és kitöltve juttassa el hozzánk!
  • A jelentkezési lap mellé írjon egy bemutatkozó levelet, amiből jobban megismerhetjük, hogy hogyan élnek (pl.: milyen helyen laknak, a nagycsaládról néhány szó, hobbik, stb.)
  • Szeretnénk évente kétszer megrendezett találkozóink alkalmával felismerni Önöket, ezért kérjük, hogy egy fényképet is csatoljanak a levélhez.

Az örökbefogadó alkalmassága

Azok, akik szeretnének gyermeket örökbefogadói az alábbi feltételeknek kell megfelelniük mielőtt jelentkeznek a nyílt örökbefogadásokat előkészítő civil szervezeteknél:

teljesen cselekvőképes,
nagykorú,
a gyámhivatal határozata értelmében alkalmas gyermek örökbefogadására,
a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb.

Ha valaki szeretne gyermeket örökbe fogadni, az alábbi lépéseket szükséges megtennie. Erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania a lakhelye szerint illetékes TEGYESZ-hez. A TEGYESZ-ek címének listája az interneten vagy az illetékes önkormányzatoknál megtalálható. A szakszolgálat ezután tájékoztatót küld az alkalmasítás menetéről.

Az alkalmasítási eljárás folyamán az örökbe fogadni szándékozók pszichológiai alkalmasságát is megvizsgálják. Szakember vizsgálja az örökbefogadók motivációját, a neveléssel kapcsolatos elképzeléseit, az életkorát (a várakozási idő szempontjából) és személyiségét. Azt is megnézik, hogy a gyermek harmonikus nevelését, fejlődését előreláthatólag tudják-e biztosítani az örökbefogadók, nem szenvednek-e a gyermek ellátását akadályozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, alkohol vagy kábítószer-függőségben, pszichotikus betegségben.

Titkos örökbefogadás

Titkos örökbefogadásokat egyesületünk nem készít elő. Titkos örökbefogadás abban az esetben jön létre, ha:

a szülő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekét számára ismeretlen személy fogadja örökbe,
a gyermek szülei elhunytak,
a gyámhivatal örökbe fogadhatónak nyilvánította a családjából kiemelt átmeneti nevelésbe lévő gyermeket,
a szülői felügyeleti jogokat a bíróság megszüntette.

Nyílt örökbefogadás

A nyílt örökbefogadás során a baba azonnal az örökbefogadó családhoz kerülhet, ha a vér szerinti szülők lemondanak szülői felügyeleti jogukról. A vér szerinti szülők és az örökbefogadók megismerik egymást, beszélgethetnek a babáról, ami később akár segíthet a gyermekkel felmerülő nehézségek megoldásában (pl. ha a vér szerinti anya kis termetű, nem kell izgulni, hogy csecsemőként nem „teljesíti” a könyvekben leírt súlyminimumot; vagy ha a vér szerinti szülők egyike nagyon mozgékony, elképzelhető, hogy gyermekük is az lesz).

A nyílt örökbefogadás az arra illetékes gyámhivatalon keresztül zajlik, civil szervezetként csak ennek előkészítését, és a lelki segítségnyújtást vállalhatjuk. Ennek keretében kapcsolatban állunk örökbefogadásra váró házaspárokkal, akiknek rendszeresen programokat szervezünk, hogy jobban megismerhessük őket és lehetőséget biztosítsunk, hogy ők is megismerhessék egymást. A nálunk jelentkező kismamáknak pedig diszkréten segítünk problémáik megoldásában, a gyermek megtartását szolgáló alternatívák nyújtásában, és ha úgy döntenek, gyermekük örökbeadásában.

Mivel a kismamák gyakran megnyugszanak, ha tudják, hogy kihez kerül gyermekük, támogatjuk, hogy már a szülés előtt megismerkedjenek, mindig szem előtt tartva, hogy az anyának nem kötelező lemondani a gyermekéről, még ha meg is ismerte már az örökbefogadókat.

Tanácsadás

Az örökbe fogadni szándékozó személyeknek tanácsadásokon kell részt venniük. A tanácsadást pszichológus tartja. Ezeken az alkalmakon megismerik azokat a nehézségeket, amelyekkel a személyisége, motivációi, családstruktúrája alapján az örökbefogadás során szembesülhet. Megbeszélik, hogy családjában és tágabb környezetében milyen konfliktusokat okozhat a gyermek odakerülése, ezeket hogyan kezelje. Arról is kap információt, hogy az örökbefogadást követő problémáival, gondjaival, kérdéseivel hova fordulhat.

A tanácsadást végző meg kell, hogy ismerje az örökbe fogadni szándékozó motivációját, jelenlegi és kialakuló családstruktúráját.

Ezután megállapítja, hogy megalapozott-e a döntés, alkalmas-e az örökbefogadásra. A szakszolgálat a véleményét megküldi a gyámhivatalnak.

Tanfolyam

Az örökbe fogadni szándékozóknak részt kell venniük egy 21 órás tanfolyamon. Ilyen tanfolyamot mi nem szervezünk. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék

az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterét,
az örökbefogadott gyermek speciális helyzetét,
az örökbefogadással kapcsolatos lehetséges konfliktusokat – és azok kezelésének módját,
a családi kapcsolatok fajtáit, kötődések jellemzőit és azok jelentőségét,
a veszteségeket a gyermek életében.

A tanfolyam egy minősítő, összegző beszélgetéssel zárul. A szakszolgálat a vizsgálat eredményét és a javaslatát a kérelemmel együtt megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A TEGYESZ javaslatának tartalmaznia kell, hogy

milyen életkorú,
milyen nemű,
hány testvér,
esetleg egészségi problémával küzdő, sérült vagy fogyatékos gyermek örökbe fogadására alkalmas a jelentkező.

Gyámhivatali döntés

Gyámhivatal az alábbiak alapján dönt arról, hogy az örökbefogadásra jelentkező mennyi, milyen életkorú, milyen nemű gyermek örökbefogadására alkalmas:
háziorvosi igazolás,
megküldött szakvélemény és javaslat,
az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam tanúsítványa,
környezettanulmány,
az örökbe fogadni szándékozó személy meghallgatása,
esetleg egyéb dokumentumok.

Továbbá azt is megállapítja, hogy alkalmas-e testvérek vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására.

A gyámhivatali határozat érvényessége

A határozat a jogerőre emelkedésétől számított 3 évig érvényes. (Ha az örökbefogadási eljárás megkezdődött, az érvényesség az eljárás végéig meghosszabbodik.) Lejárta előtt beadott kérelemre az alkalmasság 1 évvel meghosszabbítható. Alkalmatlanság esetén 1 évig nem kérhető új eljárás.

A szakszolgálat saját megyei nyilvántartásába veszi az alkalmas kérelmezőt. Hozzájárulása esetén a szakszolgálat megküldi adatait az országos nyilvántartásnak is. Országos nyilvántartás 2006.01.01-től van.

A civil szervezetek szerepe

Nyílt örökbefogadást csak az illetékes minisztérium által kiadott működési engedéllyel rendelkező civil szervezet készíthet elő. Civil szervezet csak Magyarországon élő, magyar állampolgárságú személy örökbefogadását segítheti.

Elsősorban házasságban élők örökbefogadását engedélyezik, mivel az örökbefogadás egy családpótló intézmény. Egyedülálló örökbefogadó esetén utólagosan csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe a gyermeket. Házastársi örökbefogadásra a belföldi örökbefogadás szabályait kell alkalmazni.

Nemzetközi örökbefogadás
2005. évi LXXX törvény a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről, illetve ilyen ügyekben történő együttműködésről kihirdetett 1993. május 29-én Hágában kelt Egyezménynek megfelelően a nemzetközi örökbefogadások ügyében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályon működő Központi Hatóság működik közre a nemzetközi örökbefogadások intézésében.

Külföldre akkor adható örökbe egy gyermek, ha belföldön nem sikerült örökbefogadó családba juttatni.